Produktsortiment

Användningsinformation, produktinformation , tips och råd i PDF-filer


Jord

JORDPRODUKTER

Fler bilder på jord

Verk

JORDFÖRBÄTTRINGSPRODUKTER

Hand

TÄCKPRODUKTER

  • TÄCKBARK (pdf)
  • Täckbark 0-14
  • Täckbark 0-40
  • Täckning med färsk furubark

Fler bilder på täckbark

björk 6 knivars flism-2

Fler bilder på flis 

Flismaskin (filmklipp)

Lekpl

Fler bilder på Lekplatsbark – Fallbark - Dekorbark