Om Agrinova

Sigvard Bladh startade Bladhs åkeri i början av 1970-talet. Åkeriet kompletterade sin verksamhet i mitten av 80-talet genom egen produktion av täckbark och andra barkprodukter under företagsnamnet Agrinova.  1988 avyttrades åkeridelen för att helt kunna ägna sig åt barkproduktionen.

Sigvard Bladh sorterade bark först efter Munksjös avveckling av sågverket i Hjo och därefter  i Almnäs då Almnäs bruk avvecklat sågverket där. Bark köptes även från andra sågverk i Skaraborg och Småland.

Barkprodukterna såldes precis som idag till kommuner, kyrkogårdsförvaltningar med flera, men täckbarken såldes även direkt till hushåll paketerat i 50 literssäckar. Säckproduktionen pågick till mitten av 1990-talet, men den egna barkproduktionen i övrigt fortsatte till 2005. Därefter blev Agrinova återförsäljare av Econovas jord- och barkprodukter

Samarbetet med Jordkonsult i Norrköping, nuvarande Econova, började redan 1984. På 90-talet började ett samarbete även med Skandinaviska täckbark i Värmland, ett företag som senare köptes upp av Econova.

Efter att säckproduktionen upphört påbörjades verksamhetens andra gren, som innebär lackbehandling och lackskydd av bilar, husvagnar och även båtar.