Produkter

Agrinova är återförsäljare för Econovas jord- och barkprodukter. Econova är Nordens ledande jordproducent och tillverkar ett brett sortiment av jord- och barkprodukter i lösvikt.

Agrinova säljer och levererar huvudsakligen till kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, markentreprenörer, bygg-  och fastighetsbolag.

I huvudsak säljs tillverkad rotogräsfri  planteringsjord för plantering av ettåriga växter, perenner, buskar och träd. Agrinova säljer även jordförbättring, täckmaterial och  specialjordar enligt önskemål.

Därutöver säljer Agrinova även lekplatsbark/fallbark till lekplatser vid bostadsområden, daghem och skolor.

En del i affärsidén är att leverera produkterna som beställts direkt till den plats där kunden är verksam eller där t ex en entreprenör eller byggföretag för tillfället har ett uppdrag exempelvis en byggarbetsplats.

Agrinova samarbetar med flera transportföretag och eftersträvar att genomföra leveranser  i möjligaste mån i form av returfrakter. Detta är en fördel för våra kunder både miljömässigt och prismässigt.

Produkterna som Agrinova säljer är varor som kunden oftast inte behöver akut utan ligger som en del i ett planerat projekt eller är ett led i säsongsarbeten  t ex sommarplantering.

Vi kan givetvis även ordna leverans omgående om så önskas.